01/04/2008

Mitä on tango nuevo - Osa 2: Tanssi


Jatkamme artikkeliamme tanssien...

Uusi tyyli tanssia tangoa näki päivänvalon kun Gustavo Naveira ja Fabian Salas muutamien muiden innokkaiden tanssijoiden kanssa ryhtyi analysoimaan tangotanssin rakennetta 1990-luvun alussa Buenos Airesissa. He loivat systeemin, jolla voi tarkkaan kuvata kahden vartalon ja neljän jalan liikettä linjassa ja toistensa ympärillä. Näin argentiinalaista tangoa, milongaa ja valssia on helpompi opettaa, oppia ja ymmärtää. Jossain vaiheessa tyyli sai nimen tango nuevo. Tango nuevon systeemin mukaan tangon perusaskeleet ovat etuaskel, taka-askel ja sivuaskel (tai avoin askel), jotka menevät tiettyyn suuntaan suhteessa pariin. Näistä rakentuvat kaikki tangon askeleet ja kuviot. Lisäksi otetaan huomioon akseli, jonka ympäri tanssija /pari pyörii. Systeemi mahdollistaa tangon askelten ja kuvioiden loputtoman tutkiskelun ja uuden luomisen. Prosessin aikana syntyi myös täysin uusia elementtejä, esimerkiksi colgadat (seuraajan akselin kallistukset viejästä poispäin), joiden kehittäjä ja mestari Naveira on. Tangon tanssityyli alkoikin vähitellen muuttua uuden systeemin luodessa uusia mahdollisuuksia, ja muuttuu edelleen.
Tango nuevon systeemillä voi opettaa mitä tangotyyliä tahansa, niin perinteistä kuin uuttakin.

Tango nuevo -tanssityylillä voidaan tarkoittaa enimmäkseen avoimessa otteessa tanssittavaa tangoa, jossa avoin ote ja tangon rakenteen ymmärtäminen mahdollistaa tangon kuvioiden ja elementtien monipuolisen käytön ja vapaan improvisaation. Tanssiote ja -etäisyys voi vaihdella suljetusta lähiotteesta täysin avoimeen, tai ote voi välillä olla jopa kokonaan irti. Peruselementtejä tango nuevossa ovat mm. sacadat, ganchot, boleot, barridat, paradat, colgadat, volcadat ja soltadat. Näistä monet ovat käytössä kaikissa tangotyyleissä, mutta avoimessa otteessa ne näyttävät varsin erilaisilta ja variaation mahdollisuudet ovat suuremmat. Erityisesti tango nuevolle ominaisia liikkeitä ovat akselin kallistukset eli colgadat ja volcadat sekä otteen irrottamiset eli soltadat. Edistyneillä tanssijoilla temput voivat näyttää varsin huikeilta, mutta tango nuevo -tanssityylin perusteet ovat silti edelleen samat kuin kaikissa muissa tangotyyleissä: etu-, taka- ja sivuaskeleet, kävely linjalla (caminada) ja kävely parin ympäri (giro).

Tango nuevo -tanssija ei nimestä huolimatta automaattisesti tanssi tango nuevo -musiikkia eli Piazzollaa tai muuta uutta musiikkia, vaan hän rokkaa hyvinkin perinteisen musiikin tahdissa! Nuevotanssijat tanssivat paljon vanhaa rytmitangoa: he rakastavat leikkiä tangon monimutkaisella ja mielenkiintoisella rytmillä, ja haluavat löytää aina uusia tapoja musiikin rytmikuvioiden ilmaisemiseen. He tutkivat mielellään myös tangotanssin mahdollisuuksia ilmaista muutakin musiikkia kuin tangoa. Musiikkina käytetään mm. electrotangoa ja muuta vaihtoehtoista tangomusiikkia kuten eri maiden tangomusiikkia, muuta maailmanmusiikkia, swingiä, popmusiikkia, hevimusiikkia, elokuvamusiikkia, nujazzia, hiphoppia, housea... Kaikelle tälle musiikille, perinteiselle ja uudelle, on yhteistä sopiva tasaisehko kävelytempo, rytmin ja melodian leikittely ja vahva tunnelma.

Tango nuevo -tanssijat ottavat paljon vaikutteita muista tanssityyleistä, esim. muista paritansseista ja modernista tanssista. He leikkivät erilaisilla liikelaaduilla. Tanssityylit kehittyvät koko ajan, ja jokainen tanssija voi tuoda tangoon omanlaista liikettään. Viejän ja seuraajan välinen kommunikaatio on tärkeää niin perinteisessä kuin uudessa tangossakin; uudessa tangossa viejän ja seuraajan roolit joskus vaihtuvat. Herkkä ja dynaaminen kontakti tanssijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää, ja tämän johdosta vaikeimmatkin temput ovat vietävissä ja seurattavissa ja ovat mahdollisia tavallisessa sosiaalitanssissa. Toisaalta hyvän kontaktin ansiosta yksinkertainenkin tanssi on varsin miellyttävää, ja nuevo-tanssija saattaakin välillä tanssia kuin vanhanaikainen milonguero, rytmillä leikitellen ja pariaan lähellä pitäen.

Tunnettuja tango nuevon tanssijoita ovat Gustavo Naveira ja Gisele Anne, Fabian Salas, Pablo Veron, Mariano "Chicho" Frumboli, Lucia Mazer, Eugenia Parrilla, Pablo Villarazza ja Dana Frigoli, Sebastian Arce ja Mariana Montes, Pablo Inza, Moira Castellano. Näillä tanssijoilla on toisiinsa verrattuna hyvin eri näköiset tyylit, mutta kaikkien tango on silti nuevoa.

Lyhyesti tangotanssista: http://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_Tango

No comments: